Archives: Services

Drept civil
Asistare si reprezentare in legatura cu: revendicari imobiliare, apararea dreptului de proprietate si a posesiei, prestatie tabulara, actiuni de carte funciara, uzucapiune, evacuare, executare silita, contestații la executarea silita mosteniri / succesiuni: dezbatere mosteniri, stabilirea mostenitorilor, a masei succesorale si a cotelor, partajul succesoral, anulare certificat de mostenitor, cereri privitoare la validarea sau executarea dispozițiilor testamentare; […]
Dreptul familiei
Asistare si reprezentare in legatura cu: • constatarea nulitatii, anularea sau desfacerea adoptiei, • încuviintarea adoptiei, • desfacerea casatoriei prin divort, • anularea casatoriei, • stabilirea paternitatii, • pensie intretinere minor, • majorare pensie intretinere, • incredintarea copilului minor,stabilirea domiciliului minorului, • modificarea masurii de stabilire a domociliului minorului, • stabilirea legaturilor personale cu minorul, […]
Drept com. si soc.
• consultanta juridica; • contracte intre profeisonisti – redactare si atestare; • asistenta la negocieri de contracte si tranzactii; • recuperare debite – asistentă în procedura executării silite; • redactare cereri si reprezentarea clientilor in faza de executare silita a hotararilor judecatoresti; • procedura ordonanţei de plată și cereri cu valoare redusa; • mediere, tranzactii […]
Drept adm. si fisc.
Asistare si reprezentare in legatura cu: cereri de chemare în judecata formulate în baza legii 554/2004 privind contenciosul administrativ si a legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, reprezentarea si asistarea in cadrul procedurilor prealabile de contestare a actelor fiscale si administrative individuale sau normative, reprezentarea si asistarea in cadrul procedurilor administrativ-jurisdictionale […]
Drept penal
Asistarea si reprezentarea suspectului/inculpatului/persoanei vatamate/martorului in faza de urmarire penala/judecata in dosare privind: • infractiuni economice, • infractiuni legate de dreptul de autor, • infractiuni contra vietii, • infractiuni contra integritatii corporale sau sanatatii, • infractiuni ce aduc atingere domiciliului si vietii private, • infractiuni contra patrimoniului, • infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice, […]
Dreptul prop. int. si aut.
Asistare si reprezentare in legătura cu: • protectia proprietatii industriale si a drepturilor de autor potrivit legislatiei speciale, • prevenirea si combaterea faptelor de concurenta neloiala si obtinerea de despagubiri