Drept adm. si fisc.

Asistare si reprezentare in legatura cu:

  • cereri de chemare în judecata formulate în baza legii 554/2004 privind contenciosul administrativ si a legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,
  • reprezentarea si asistarea in cadrul procedurilor prealabile de contestare a actelor fiscale si administrative individuale sau normative,
  • reprezentarea si asistarea in cadrul procedurilor administrativ-jurisdictionale si în fata instantelor judecatoresti de contencios administrativ si fiscal,
  • asistenta juridica a institutiilor si autoritatilor publice la redactarea/elaborarea actelor administrative,
  • contestații la executare împotriva actelor administrative ce reprezinta titluri executorii,
  • consultanta privind incheierea, interpretarea, modificarea si incetarea contractelor de achizitii publice sau a oricărui contract administrativ
  •  reprezentarea si asistarea clientilor in fata C.N.S.C si a instantelor competente, in litigii avand ca obiect achizitii publice