Drept com. si soc.

• consultanta juridica;
• contracte intre profeisonisti – redactare si atestare;
• asistenta la negocieri de contracte si tranzactii;
• recuperare debite – asistentă în procedura executării silite;
• redactare cereri si reprezentarea clientilor in faza de executare silita a hotararilor judecatoresti;
• procedura ordonanţei de plată și cereri cu valoare redusa;
• mediere, tranzactii in orice faza procesuala;
• intocmirea de notificari, somatii, adrese, cereri.

Drept societar

• consultanta juridica;
• asistare si reprezentare in operatiuni la Oficiul Registrului Comertului;
• infiintare societati comerciale;
• reprezentare in fata judecatorului delegat la Registrul Comertului;
• redactare act constitutiv;
• modificare act constitutiv;
• redactare acte aditionale, hotarari A.G.A.;
• rezervare denumire societate;
• obtinere certificat constatator;
• majorare/reducere capital social;
• cesiune parti sociale/actiuni;
• intrare/retragere asociati;
• numire administratori/cenzori;
• infiintare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentante;
• modificare de sediu, prelungire contracte de sediu;
• modificare de denumire societate;
• completare obiecte de activitate;
• modificare date asociati;
• dizolvare, lichidare,
• asistare/reprezentare in cadrul procedurii de reorganizare judiciara ori faliment;
• redactarea si sustinerea de cereri specifice procedurilor prevăzută de legea 85/2014 de prevenire a insolventei si de insolventa.