Drept civil

Asistare si reprezentare in legatura cu:

 • revendicari imobiliare,
 • apararea dreptului de proprietate si a posesiei,
 • prestatie tabulara, actiuni de carte funciara,
 • uzucapiune,
 • evacuare,
 • executare silita,
 • contestații la executarea silita
 • mosteniri / succesiuni: dezbatere mosteniri, stabilirea mostenitorilor, a masei succesorale si a cotelor, partajul succesoral, anulare certificat de mostenitor, cereri privitoare la validarea sau executarea dispozițiilor testamentare;
 • cererile creditorilor defunctului impotriva mostenitorilor, anulare acte notariale sau anulare certificat de mostenitor,
 • redactarea, modificarea, interpretarea de contracte speciale
 • cereri de chemare în judecata în vederea obtinerii de despagubiri provenite din fapte juridice ilicite ori  neexecutarea obligatiilor contractuale,
 • rectificare acte de stare civila,
 • rezilieri/rezolutiuni de contracte,
 • sechestru judiciar, sechestru asigurator, poprire asiguratorie.